Product reference: HC14

HC14

Description:

METAL CASES - METALL ETUIS - ETUIS MÉTALLIQUES - ESTUCHES METALICOS - ASTUCCI IN METALLO - METALOWE ETUI - KOVOVÉ POUZDRO

Cases. Assorted by dozen. This price is per dozen

Sizes:

153 x 53 x 27